Τρίμηνα και εξάμηνα

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 2,9 δισ. ευρώ από τα έντοκα γραμμάτια

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 2,9 δισ. ευρώ από τα έντοκα γραμμάτια
in.gr audio player
Το συνολικό ποσό των 2,925 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας.

Από τα 3μηνα έντοκα αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο μειωμένο στο 1,75% από 1,80% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,72 φορές (από 1,81 στην προηγούμενη δημοπρασία).

Από την έκδοση των 6μηνων εντόκων αντλήθηκαν 1,625 δισ. ευρώ, με επιτόκιο μειωμένο στο 1,95%
έναντι του 2,30% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύθηκε κατά 2,03 φορές (από 1,74 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία).

in.gr

14o
14%
meteorologos.gr

Θεσσαλονίκη