Πιστεύετε ότι η χώρα κινείται προς την έξοδο από την πολυετή κρίση;

Ψηφίστε 

Δείτε τα αποτελέσματα 

Χάρτης Ειδήσεων

Google Maps