Είναι ρεαλιστική η θέση της κυβέρνησης να μην πάρει τα μέτρα χωρίς συμφωνία για το χρέος;

Ψηφίστε 

Δείτε τα αποτελέσματα