Εκτιμάτε ότι τα αντίμετρα είναι περισσότερα από τα μέτρα της συμφωνίας;

Ψηφίστε 

Δείτε τα αποτελέσματα