Πρέπει να δεσμευτεί η αντιπολίτευση στα μέτρα προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση;

Ψηφίστε 

Δείτε τα αποτελέσματα 

Χάρτης Ειδήσεων

Google Maps