Η στάση της ΕΕ έναντι της Τουρκίας πρέπει να είναι:

Ψηφίστε 

Δείτε τα αποτελέσματα 

Χάρτης Ειδήσεων

Google Maps