Πρέπει η χώρα να πάει σε πρόωρες εκλογές ή πρέπει να δοθεί χρόνος στην κυβέρνηση;

Ψηφίστε 

Δείτε τα αποτελέσματα 

Χάρτης Ειδήσεων

Google Maps