Ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπέβαλε μήνυση και ζήτησε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου.