Η τελική μορφή της Οδηγίας

Με εθνική νομοθεσία η ρύθμιση σημαντικών θεμάτων για την καταγραφή των τηλεπικοινωνιών

Με εθνική νομοθεσία η ρύθμιση σημαντικών θεμάτων για την καταγραφή των τηλεπικοινωνιών
Με εθνική νομοθεσία θα προσδιορίζεται και χρόνος διατήρησης των δεδομένων, επισήμανε ο Αν.Παπαληγούρας   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )
in.gr audio player
Βρυξέλλες
Στη δικαιοδοσία κάθε κράτους-μέλους έγκειται ο προσδιορισμός των σοβαρών εγκλημάτων για τα οποία θα ισχύσει η διατήρηση δεδομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπογράμμισε ο Αν.Παπαληγούρας κατόπιν συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για την τυπική έγκριση της τελικής μορφής της σχετικής Οδηγίας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε από τις Βρυξέλλες ότι η τελική διαμόρφωση της Οδηγίας, στην οποία όπως δήλωσε η Ελλάδα συνέβαλε αποφασιστικά από την έναρξη των διαβουλεύσεων τον Ιούλιο του 2005, αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών τη ρύθμιση σημαντικών ζητημάτων.

Με εθνική νομοθεσία θα προσδιορίζεται πέραν των εγκλημάτων και ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων (μεταξύ 6 και 24 μηνών). Επίσης, κάθε κράτος-μέλος θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει «τους όρους και τις εγγυήσεις για τη χρήση των δεδομένων», καθώς και «τον κατασταλτικό και όχι προληπτικό χαρακτήρα της διατήρησης των δεδομένων αυτών».

Παρεμβαίνοντας, κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Αναστάσης Παπαληγούρας υπογράμμισε ότι «στόχος της ρύθμισης είναι ο συγκερασμός δύο υψίστης σημασίας αγαθών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου αφενός και της ασφάλειας των πολιτών αφετέρου».

Σημειώνεται ότι η Οδηγία προβλέπει τη διατήρηση των δεδομένων του πομπού και του δέκτη μιας τηλεπικοινωνίας και όχι του περιεχομένου της.

Επίσης, κατά τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συγκέντρωσης Αποδεικτικών Στοιχείων (συγκέντρωση αντικειμένων, εγγράφων και δεδομένων με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών) εντός της ΕΕ, ο Αν.Παπαληγούρας επισήμανε τη χρησιμότητα της σχετικής ρύθμισης, παραπέμποντας σε περαιτέρω λεπτομερή διάλογο.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ, ΜΠΕ

14o
14%
meteorologos.gr

Θεσσαλονίκη