Ιερό ...«ασυμβίβαστο»

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για τους επαγγελματίες που μπορούν να χειροτονηθούν

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για τους επαγγελματίες που μπορούν να χειροτονηθούν
Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς, λέει η ΔΙΣ  
in.gr audio player
Αθήνα
Γυναικολόγοι, ιατροδικαστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ηθοποιοί αλλά και μάγοι αποκλείονται από την ιεροσύνη, όπως προκύπτει από τον αναλυτικό κατάλογο επαγγελματιών που μπορούν ή όχι να χειροτονηθούν, τον οποίο κοινοποίησε σε όλες τις μητροπόλεις η Ιερά Σύνοδος.

Σύμφωνα με το Βήμα, δεν μπορούν να χειροτονηθούν και όσοι έχουν σχέση με πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα, ενώ αντιθέτως επιτρέπεται να χειροτονούνται οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚO, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, νομικοί που ασχολούνται μόνο με το πανεπιστήμιο και όχι με τη δικηγορία, καθώς και γιατροί.

Ειδικότερα με την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου ορίζεται ότι απαγορεύεται να χειροτονηθούν όσοι:

- Είναι ιδιοκτήτες «καπηλειού ή και την απλήν επίσκεψιν και παραμονήν εις αυτό, καθ ότι τοιούτο ολίσθημα γίνεται ψυχικής βλάβης πρόξενος και αιτία σκανδαλισμού».
- Ασχολούνται με την τοκογλυφία και επαγγέλματα «τα οποία έχουν σχέσιν με τόκους, αισχροκέρδειαν και εν γένει φύσιν χρηματιστικήν».
- Ασχολούνται «με την τέχνην των μίμων ή ηθοποιών, ως πλέον ψυχοφθόρον και επιβλαβή».
- Έχουν «την ασχολίαν με επαγγέλματα τα οποία έχουν σχέσιν με πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα».
- Ασχολούνται με «την μαντικήν ή μαγικήν τέχνην, αι οποίαι χωρίζουσι τον άνθρωπον εκ του Θεού και τον καθιστούν δέσμιον του πονηρού Διαβόλου».
- Έχουν «ανάμειξιν εις ιπποδρομίας, σχετικά θεάματα και τυχηρά παίγνια, ειδάλλως παύονται και καθαιρούνται».

Στη συνέχεια υπενθυμίζεται μια σειρά παλαιοτέρων αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου βάσει των οποίων απαγορεύεται στους κληρικούς «η ενασχόλησις με το επάγγελμα του συμβολαιογράφου και η σύνταξις συμβολαίων, διαθηκών και παρομοίων εγγράφων, ίνα μη γένωνται αίτιοι καταχρήσεως και παρανομιών». Τονίζεται, επίσης, ότι οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί μπορούν να χειροτονηθούν μόνο αν αποστρατευθούν, αλλά και τότε, όπως τονίζεται, οι υποχρεώσεις που είχαν στο παρελθόν δεν μπορούν να είναι ασυμβίβαστες προς την ιεροσύνη.

Η Σύνοδος, ενώ αποδέχεται τη χειροτονία των γιατρών όλων των ειδικοτήτων, εξαιρεί από την ιεροσύνη τους ιατροδικαστές και τους γυναικολόγους. Στην εγκύκλιο της Συνόδου περιλαμβάνεται και ο αναλυτικός κατάλογος των επαγγελματιών που μπορούν να χειροτονηθούν. Βάσει της εγκυκλίου κληρικοί μπορούν να γίνουν, μεταξύ άλλων, οι: «γεωργοί, ψαράδες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, κηροπλάστες, ξυλουργοί, επιπλοποιοί και οι υποδηματοποιοί».

Newsroom ΔΟΛ

14o
14%
meteorologos.gr

Θεσσαλονίκη