Και προειδοποιητική επιστολή

Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για μη τήρηση του κοινοτικού δικαίου στις οδικές μεταφορές

Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για μη τήρηση του κοινοτικού δικαίου στις οδικές μεταφορές
  (Φωτογραφία:  Associated Press )
in.gr audio player
Αθήνα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει τις διαδικασίες προσφυγής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη τήρηση του κοινοτικού Δικαίου στους τομείς των οδικών μεταφορών και της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη, επειδή η Ελλάδα δεν τηρεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Ειδικότερα η Επιτροπή αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν τηρεί τη νομοθεσία της ΕΕ, δεδομένου ότι «περιορίζει την ταξινόμηση των οχημάτων δημόσιας χρήσης και των βυτιοφόρων ιδιωτικής χρήσης» και επιβάλλει πάγια τιμολόγια μεταφορικών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή μιας υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε το 2005 και αφορά τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών που χρησιμοποιούνται στον ταχυδρομικό τομέα.

Και μία προειδοποητική επιστολή

Επίσης, η Κομισίον αποφάσισε να ζητήσει με προειδοποιητική επιστολή από την Ελλάδα να εφαρμόσει παλαιότερη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) σχετικά «με τα κριτήρια απομείωσης που χρησιμοποιούνται στη χώρα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων».

Το ΔΕΚ είχε αποφασίσει ότι «το τέλος ταξινόμησης που καταβάλλεται για καινουργές όχημα αποτελεί μέρος της αγοραίας αξίας του και ότι τα κράτη μέλη πρέπει, κατά τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα αξία απόσβεσης του αυτοκινήτου».

Στη σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι μολονότι υπήρξαν ορισμένες τροποποιήσεις, η ελληνική νομοθεσία για τη φορολόγηση των αυτοκινήτων εξακολουθεί να κάνει διακρίσεις, σε μερικές περιπτώσεις εις βάρος των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη.

Newsroom ΔΟΛ

14o
14%
meteorologos.gr

Θεσσαλονίκη