Το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ

Ουραγός και των 25 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα

Ουραγός και των 25 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος  
in.gr audio player
Αθήνα
Αν η Ελλάδα μετά την απογραφή της οικονομίας εμφανίζεται να είναι ουραγός στην ΕΕ των 15 κρατών- μελών, είναι πολύ πιθανό τα επόμενα έτη να είναι ουραγός και των 25 κρατών-μελών, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα προγράμματα σύγκλισης που έχουν υποβάλει τα 10 νέα κράτη-μέλη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη γνώμη του Συμβουλίου Υπουργών Oικονομίας (Ecofin) επί των προγραμμάτων αυτών.

Όπως επισημαίνει Το Βήμα, από τη σύγκριση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχει υποβάλει η Ελλάδα στην ΕΕ και των προγραμμάτων σύγκλισης των 10 νέων κρατών-μελών προκύπτει ότι η χώρα μας έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος (δείκτης υποθήκευσης μέλλοντος) από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος. Παράλληλα, ορισμένα από τα νέα κράτη-μέλη έχουν ήδη έλλειμμα χαμηλότερο από ό,τι η Ελλάδα, ενώ οι επιδόσεις τους στην αύξηση του ΑΕΠ αναμένονται να είναι καλύτερες από ό,τι στη χώρα μας.

Ειδικότερα, η γνώμη του Ecofin για τις οικονομικές προοπτικές των νέων κρατών-μελών της ΕΕ, όπως προκύπτει από τα προγράμματα σύγκλισης που έχουν υποβληθεί για έγκριση, αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Το δημόσιο χρέος της Δημοκρατίας της Τσεχίας είναι ίσο με το 37,6% του ΑΕΠ της με τάσεις μείωσης ως το 2007, ενώ το έλλειμμα από το 5,3% που ήταν το 2004 θα μειωθεί στο 4,7% το 2005 για να περιορισθεί στο 3,8% το 2006 και να κλείσει στο 3,3% το 2007. Σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σύγκλισης της Δημοκρατίας της Τσεχίας από το 2005 και για τα δύο επόμενα έτη η αύξησή του θα είναι 3,5% ετησίως.

Tο Πρόγραμμα Σύγκλισης της Εσθονίας αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: το δημόσιο χρέος θα βρεθεί στο 6% το 2005 (πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στην ΕΕ των 25) και προβλέπεται να περιορισθεί ακόμη περισσότερο, στο 3,2% το 2008. Η Εσθονία πληροί ήδη τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, ενώ την τριετία 2005-2007 η αύξηση του ΑΕΠ θα τρέχει με 5%-6% ετησίως.

Το Πρόγραμμα Σύγκλισης της Κύπρου αναφέρει ότι το έλλειμμα θα περιορισθεί στο 2,9% το 2005, έτος πλήρωσης των κριτηρίων του Μάαστριχτ, ενώ παράλληλα το δημόσιο χρέος από το 75,2% του ΑΕΠ το 2004 θα περιορισθεί στο 68,4% το 2007. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του ΑΕΠ, αναμένεται να κυμανθεί από 4,3%-4,5% ετησίως στην τριετία 2005-2007.

Στη Λετονία, με έλλειμμα κάτω του 3% και ρυθμούς ανάπτυξης από 6,5% ως 6,7% την τριετία 2005-2007, προβλέπεται αύξηση του δημοσίου χρέους από το 15% που βρίσκεται τώρα στο 17,7% το 2007 λόγω της υποχρέωσης που έχει αναλάβει η χώρα αυτή να αυξήσει τις δαπάνες της στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της στο ΝΑΤO. Η Λετονία θα σημειώσει ρυθμούς ανάπτυξης 4%-5% την τριετία 2005-2006, θα μειώσει το έλλειμμα κάτω του 3% το 2007 έναντι του 3,6% που ήταν το 2003 και θα περιορίσει το δημόσιο χρέος από το 46,4% το 2005 στο 45,5% το 2007.

Το πρόγραμμα σύγκλισης της Πολωνίας (της πολυπληθέστερης χώρας των νέων κρατών-μελών) αναφέρει ότι το έλλειμμα ήταν 5,7% του ΑΕΠ το 2004, θα μειωθεί σε 4,2% το 2005, θα περιορισθεί στο 3,3% το 2006 και θα «κάτσει» στο 1,5% το 2007. Εξάλλου οι προβλέψεις για το ΑΕΠ αναφέρουν ότι εφέτος θα αυξηθεί κατά 5%, ενώ την επόμενη διετία (2006-2007) κατά 5,6%.

Η Oυγγαρία θα σημειώνει, από το 2005 και μετά, ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ άνω του 4%, ενώ θα μειώσει το έλλειμμα κάτω του 3% το 2008, έτος κατά το οποίο θα έχει περιορίσει και το δημόσιο χρέος στο 54% από το 60% που είναι σήμερα.

Για τη Λιθουανία προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,3% το 2005, κατά 6,6% το 2006 και κατά 6,3% το 2007. Όσον αφορά το έλλειμμα, από το 3% του ΑΕΠ που είναι τώρα θα περιορισθεί στο 1,5% το 2007, ενώ το δημόσιο χρέος από το 22,2% το 2005 θα μειωθεί στο 2,1% το 2007.

Το πρόγραμμα σύγκλισης της Σλοβενίας προβλέπει αποδόσεις που ξεπερνούν ακόμη και εκείνες της Εσθονίας. Το έλλειμμα από το 1,9% του ΑΕΠ το 2004 θα περιορισθεί σταδιακά στο 0,9% του ΑΕΠ ως το 2007, έτος κατά το οποίο το δημόσιο χρέος θα «πέσει» στο 28,4% από το 29,5% που θα είναι το 2005.

Τέλος, για τη Μάλτα αναφέρεται στη γνώμη του Ecofin ότι το δημόσιο χρέος θα μειώνεται συνεχώς τα επόμενα έτη, αρχής γενομένης από το 2005 που θα είναι στο 70,4% του ΑΕΠ,· το έλλειμμα θα μειωθεί επίσης από το 3,7% του ΑΕΠ το 2005 στο 2,3% το 2006 και στο 1,45% το 2007.

Σημειώνεται ότι το Ecofin σε κάθε ξεχωριστή γνώμη για κάθε πρόγραμμα σύγκλισης αναφέρει με έμφαση ότι η διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών εξαρτάται από τον περιορισμό των δαπανών που οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού και ότι σε ορισμένα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα «εκσυγχρονισμού των συστημάτων συνταξιοδότησης και περίθαλψης».

Newsroom ΔΟΛ

14o
14%
meteorologos.gr

Θεσσαλονίκη